English Version

ဗြဟ္မဝိဟာရ(အဇူဇာ)ဆရာတော် အရှင်ဧသက

အရှင် ဧသက ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

ဆစ်ဒနီမြို့တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
သံသရာခရီးရှည်နည်း၊ တိုနည်း


ပဌာန်းသင်တန်း ပါရမီဓမ္မရိပ်သာ၊ ၂၀၁၃ ဆစ်ဒနီ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ။
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၃)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၄)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၅)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၆)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၇)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၈)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၉)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၀)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၁)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၂)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၃)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၄)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၅)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၆)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၇)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၈)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၁၉)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၀)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၁)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၂)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၃)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၄)
ပဌာန်းသင်တန်း အမှတ်(၂၅) ပြီး