English Version

ထိုင်ဝမ်ဆရာတော်(အရှင်နန္ဒဝံသ)

အရှင် နန္ဒဝံသ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

ထိုင်ဝမ်ဆရာတော် ဆစ်ဒနီမြို့တွင်ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ
၂၄-မတ်-၂၀၁၂ သာသနာ့ဓဇကျောင်း


၂၀၁၂ ဆစ်ဒနီ ၃ ရက် တရားစခန်း
၂၅-မတ်-၂၀၁၂ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ
၂၅-မတ်-၂၀၁၂ ညနေ ၇:၃၀ နာရီ
၂၆-မတ်-၂၀၁၂ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ
၂၆-မတ်-၂၀၁၂ ညနေ ၇:၃၀ နာရီ
၂၇-မတ်-၂၀၁၂ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ
၂၇-မတ်-၂၀၁၂ ညနေ ၇:၃၀ နာရီ