English Version

အောင်ဆန်းဆရာတော်

အရှင် ဘဒ္ဒန္တ သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ဆစ်ဒနီ မိုးကုတ်တရားစခန်း
နံနက် သီလပေးတရား (၁)
ညတရားပွဲ (၁)
နံနက် သီလပေးတရား (၂)
ညတရားပွဲ (၂)
နံနက် သီလပေးတရား (၃)
ညတရားပွဲ (၃)
နံနက် သီလပေးတရား (၄)
ညတရားပွဲ (၄)
နံနက် သီလပေးတရား (၅)
ညတရားပွဲ (၅)
နံနက် သီလပေးတရား (၆)
ညတရားပွဲ (၆)
နံနက် သီလပေးတရား (၇) (ပြီး)
ညတရားပွဲ (၇) (ပြီး)
ဓမ္မခရီးမှတ်တမ်း


၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ဆစ်ဒနီ မိုးကုတ်တရားစခန်း
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၁)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၂)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၃)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၄)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၅)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၆)
တရားစခန်းညနေတရားအမှတ် (၇)