English Version

ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာ

အရှင် နန္ဒမာလာ ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်များ

ဝါးချက်ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံ (၂၅)နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ရုပ်သံများ
စိတ်ထားပြည့်ဝမြတ်ဓမ္မ