Myanmar Version

Dr Baddanta Pavara Bhivumsa

Dhamma Talks by Dr Baddanta Pavara Bhivumsa

Dr Baddanta Pavara Bhivumsa Dhamma Talks
Dhamma Talk at Parami Dhamma Centre 25-May-2012


Dhamma Interviews
Dr Baddanta Pavara Bhivumsa Dhamma Interview Sydney 2012