Myanmar Version

WaNaWarTee Ashin WaYarMainDa (MyaukOo Sayadaw)

Dhamma Talks by Ashin WaYarMainDa

Dhamma Interviews
MyaukOo Sayadaw WaNoWaThi Ashin WaYaMeinDa Sydney 2012


MyautOoSayadawTayarSakhanSydney2011
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (1)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (2)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (3)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (4)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (5)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (6)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (7)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (8)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (9)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (11)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (12)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (13)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (14)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (15)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (16)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (17)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (18)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (19)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (21)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (22) Final
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (10)
MyautOoSayadawTayarSakhan Tayar (20)


MyautOoSayadawTayarSakhanSydney2012
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (1)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (2)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (3)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (4)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (5)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (6)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (7)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (8)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (9)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (10)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (11)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (12)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (13)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (14)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (15)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (16)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (17)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (18)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (19)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (20)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (21)
2012 Sydney Tayar Sakhan Tayar (22) Final